Projekty Unijne

Tytuł projektu: Innowacyjne rozwiązanie rehabilitacji demencji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Krótki opis projektu: Zaplanowane w projekcie prace B+R umożliwią opracowanie prototypu urządzenia VRDataMining (VRDM), przy pomocy którego będzie wykonywana usługa e-rehabilitacji osób dotkniętych demencją, w tym z chorobą Alzheimera. W oparciu o opracowany produkt zostanie wdrożona przez Brontes Processing do własnej, stałej oferty produktowej innowacyjna usługa e-rehabilitacji, która znajdzie zastosowanie w placówkach medycznych oraz w terapii domowej. Zasada działania VRDM połączy w sobie VR – autorski program do e-rehabilitacji demencji oraz DM - analizę Data Mining połączoną z samouczącymi się algorytmami. Opracowany prototyp będzie miał za zadanie ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia choroby na podstawie bezinwazyjnego badania w postaci interaktywnej sesji terapeutycznej wykorzystującej metody biofeedbacku w rzeczywistości wirtualnej, obiektywną ocenę porównawczą w odniesieniu do grupy porównawczej osób tej samej płci, wieku, chorób towarzyszących opartej na danych zbieranych przez system oraz możliwość oceny i wdrożenia kompleksowego leczenia zapobiegawczego oraz rehabilitacji w jednym środowisku (włącznie z terapią domową). Opracowany prototyp VRDM sam będzie analizował postępy pacjenta i da automatyczną podpowiedź dla fizjoterapeuty wskazując najkorzystniejszą, spersonalizowaną ścieżkę leczenia.


Wartość projektu: 2 805 554,91 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 680 832,95 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.01.01.01-00-1098/21-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2022. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021).